.biz

42 هزار تومان سالیانه

 • دسترسی کامل به مدیریت دامنه
 • ثبت دامنه توسط شخص شما و در هر لحظه
 • ثبت دامنه در کنترل پنل اختصاصی و به نام شما
 • امکان تمدید خودکار دامنه
مناسب برای همه سایت ها
.info

42 هزار تومان سالیانه

 • دسترسی کامل به مدیریت دامنه
 • ثبت دامنه توسط شخص شما و در هر لحظه
 • ثبت دامنه در کنترل پنل اختصاصی و به نام شما
 • امکان تمدید خودکار دامنه
مناسب برای همه سایت ها
.org

42 هزار تومان سالیانه

 • دسترسی کامل به مدیریت دامنه
 • ثبت دامنه توسط شخص شما و در هر لحظه
 • ثبت دامنه در کنترل پنل اختصاصی و به نام شما
 • امکان تمدید خودکار دامنه
مناسب برای همه سایت ها
.net

42 هزار تومان سالیانه

 • دسترسی کامل به مدیریت دامنه
 • ثبت دامنه توسط شخص شما و در هر لحظه
 • ثبت دامنه در کنترل پنل اختصاصی و به نام شما
 • امکان تمدید خودکار دامنه
مناسب برای همه سایت ها
.com

42 هزار تومان سالیانه

 • دسترسی کامل به مدیریت دامنه
 • ثبت دامنه توسط شخص شما و در هر لحظه
 • ثبت دامنه در کنترل پنل اختصاصی و به نام شما
 • امکان تمدید خودکار دامنه
مناسب برای همه سایت ها
سوالات متداول
دامنه توسط کدام شرکت ثبت می شوند؟

کلیه دامنه ها توسط شرکت Resello ثبت می شوند.

آیا مالکیت دامنه برای ما می باشد؟

بله، دامنه ثبت شده تبت شده توسط شما 100% متعلق به شما بوده و شما هر زمان می توانید آنرا به دیگران منتقل نمایید.

آیا دامنه هایی که قبلا توسط سایر شرکت ها ثبت شده اند توسط شرکت ره آورد پژوهش گستر قابل تمدید می باشند؟

بله ، کلیه دامنه های بین المللی ثبت شده توسط سایر شرکت ها توسط شرکت ما قابل تمدید می باشند.

چه مقدار زمان برای ثبت دامنه نیاز است؟

دامنه های شما پس از پرداخت به صورت آنلاین پس از چند ثانیه ثبت می شوند.

آیا دامنه های ثبت شده دارای کنترل پنل جهت مدیریت هستند؟

بله ، همه دامنه های بین المللی دارای کنترل پنل در Resello بوده و رابط کاربری فارسی جهت مدیریت ساده تر در سایت وجود دارد.